Pandemiden sonra Danışmanınız olarak Geri Döndük!!

    Danışmanlarımız halihazırda IPA-II kapsamında İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programın (EESP SOP) Uygulanması için Kurumsal Kapasite Geliştirme Teknik Yardım kapsamında izleme ve ağ oluşturma uzmanları olarak çalışmaktadır. Ayrıca Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), İnovasyon Stratejisi, Yönetim ve Yeni Ürün Geliştirme konularında da danışmanlık veriyoruz.