CLIP 2 Peer Support Network Web Sitesinin Tasarımı ve Geliştirilmesi – GIZ (22/04 – şimdi)

  Proje Hakkında

  Projenin genel amacı, CLIP 2 Akran Destek Ağı Web Sitesinin tasarımını, yapısını ve kurulumunu geliştirmektir.

  CLIP 2 projesi 20’den fazla STK’yı teknik ve finansal olarak desteklemektedir. Bu STK’lar, yerelleştirme ve sürdürülebilirlik vizyonuyla akran öğrenmesini ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan “CLIP 2 Akran Destek Ağı” adlı bir ağ oluştur. Buna ek olarak, Akran Destek Ağı, farklı büyüklük ve kapasitelerdeki CLIP 2 ortakları arasında verimli işbirliği için bir çerçeve sağlar ve STK’lar birlikte çalışabileceği, yetkinleşebileği, sevk yolları oluşturabileceği, güvenilirliklerini artırabileceği ve gelecekte (ulusal ve uluslararası) finansman almaları sağlayabilecekleri sürdürülebilir mekanizmayı oluşturur.

  Web sitesinin geliştirilmesiyle, uygulayıcı ortakları bir araya getirecek, CLIP 2 ve projeler hakkında bilgi verirken, ziyaretçilerin yer bulma filtresini bulmasını ve kayıtlı STK’larla iletişim kurmasını sağlayacak interaktif bir harita aracılığıyla ağ oluşturma fırsatlarını sağlayacak bir platformun kurulması beklenmektedir.

  Sorumluluklar

  • Web sitesinin kavramsallaştırılmasından, tasarımından, BT geliştirmesinden ve yönetiminden,  bir uygulama şeması ve yol haritası geliştirilmesinde sorumlu.
  • Projenin kurumsal tasarım yönergeleri dikkate alınarak web sitesinin geliştirilmesi ve yönetimi için 3 tasarım seçeneğinin geliştirilmesi.