Genç İstihdamını Teşvik Etme (Konsorsiyum Lideri olarak)

  Proje Hakkında


  Projenin genel amacı, İŞKUR’a ve ilgili tüm paydaşlara, gençlerin istihdam edilebilirliğini ve girişimciliğini artırarak ve okuldan işe geçiş döneminde eşleştirme hizmetlerini geliştirerek genç istihdamını teşvik etmeye yönelik hizmetler sunmalarına yardımcı olmaktır.

  Somut Sonuçlar ve Çıktılar

  • 15 büyüme merkezinde gençlerin girişimcilik kapasitesi artırıldı,
  • 5 ilde Genç Girişimcilik Desteği (GGD) modeli geliştirildi,
  • İş yerleri/şirketler arasında ağlar kurularak staj ve işbaşı eğitime erişim iyileştirildi,
  • İlgili kurumlar tarafından yol haritası olarak kullanılmak üzere 5 büyüme merkezi için genç istihdamına yönelik eylem planları hazırlandı,
  • İlgili paydaşlar arasında hibe programı sonuçları dağıtıldı.

  Proje Özeti

  Fonlayan Kuruluş: Avrupa Komisyonu (EC)
  Müşteri(ler) / Faydalanıcı(lar):  İŞKUR
  Bütçe: 1.880.425 €
  Süre: Eylül 2011 – Ekim 2013