İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım AB Projesi – Yürütücü -WYG Türkiye

  Proje Hakkında

  Projenin genel amacı, tüm bireylerin tüm alanlarda ayrım gözetmeksizin tüm temel hak ve özgürlüklerden tam olarak yararlanmasına yönelik ölçülebilir ilerleme sağlamaktır. Projenin bir başka amacı ise, Ombudsmanlık Kurumu’nun insan haklarının korunması ve geliştirilmesindeki etkinliğini artırmaktır.

  Projenin Beklenen Sonuçları

  • Ombudsman Kurumu personelinin en iyi uygulamalar ve deneyimler konusundaki bilgisi, eğitimler, çalışma ziyaretleri ve yerleştirmeler yoluyla uluslararası işbirliği yoluyla geliştirilmektedir.
  • Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yetki ve işleyişine ilişkin farkındalık düzeyi hem kamuda hem de yönetimde artırılmıştır.

  Sorumluluklar

  Pronish, Uluslararası ve Ulusal Sempozyumlar, Kamu Denetçiliği Kurumları ve Ağları Üzerine Bölgesel Konferanslar, Görünürlük, İletişim ve Halkla İlişkiler Stratejisinin geliştirilmesi, Kamu spotu filmleri, 3D animasyonlar ve Ombudsmanın önemi,  rolü, ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde hakkında kısa filmlerin yapım ve yayınlanmasında sorumludur.