İzmir Şehir Koleji Projesi (İzmir Kalkınma Ajansı Destekli) – Yürütücü: G&G Danışmanlık

Proje Hakkında

Projenin genel amacı, İzmir’in kilit sektörlerde rekabet gücünü ve ekonomik gelişimini artırmak ve FABLAB aracılığıyla mesleki eğitime yenilik getirmekti.

Sorumluluklar

Proje Broşürünü tasarladı ve hazırladı; Danışma Kurulu’nun kurulmasına destek verdi, İletişim Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladı.