İzmir Şehir Koleji Projesi (İzmir Kalkınma Ajansı Destekli) – Yürütücü: G&G Danışmanlık

    Proje Hakkında

    Projenin genel amacı, İzmir’in kilit sektörlerde rekabet gücünü ve ekonomik gelişimini artırmak ve FABLAB aracılığıyla mesleki eğitime yenilik getirmekti.

    Sorumluluklar

    Proje Broşürünü tasarladı ve hazırladı; Danışma Kurulu’nun kurulmasına destek verdi, İletişim Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladı.