Merkezi Finans ve İhale Birimi-MFİB`nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi – Yürütücü: MultiContact

  Proje Hakkında

  Bu Projenin özel amacı, MFİB tarafından uygulanan AB fonlarının ve projelerinin etkin ve verimli kullanımına ve yönetimine, iş sürecini ve elektronik sistemini, personelinin kapasitesini ve çalışma performansını günlük/ad-hoc danışmanlık ihtiyaç analizine dayalı eğitimler, eğitim biriminin ve ürün fiyat takip veritabanı kurulması gibi faaliyetlerle geliştirerek katkıda bulunmaktır. Bu TA paydaşlarla olan işbirliğinin yoğunluğunu ve etkinliğini artırmayı da amaçmaktadır.

  Sorumluluklar

  • İletişim Stratejisi metodolojisinin geliştirilmesi,
  • Etki analizleri de dahil olmak üzere MFİB’nin görünürlüğünü artırmak için etkili ortamların ve araçların belirlenmesi,
  • Projenin İletişim ve Görünürlüğü için Organizasyon ve Metodolojinin oluşturulması ve sunulması, Kurumsal sunumların ve iletişim araçlarının geliştirilmesi,
  • Teknik araçları içeren bir satın alma planı hazırlanması.