METEK – Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (23/01 – şimdi)

  Proje Hakkında

  Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi (IPA II) kapsamında uygulanan Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin (SMM`lerin) Kurulması yoluyla Mesleki veTeknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu; Operasyon Faydalancısı olan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile fon sağlayıcı olan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği ile yürütülmektedir.

  Operasyonun amacı Mesleki Ve Teknik Eğitimin Kalitesinin;

  • Öğretmen ve idarecilerin eğitimi,
  • Öğrenim ortamlarının iyileştirilmesi,
  • Öğrenciler için mesleki ve teknik eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi,
  • Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki işbirliğinin artırılması yoluyla bilgi beceri ve yetkinliklerin EQARF ve EQAVET ile uyumlu olarak geliştirerek iyileştirilmesidir.

  SNKE - Forum İletişim Uzmanı olarak Sorumluluklar

  • Takım Lideri / KE1’in koordinasyonunda, SNKE Forum İletişim Uzmanı olarak, Forum konseptinin ve ayrıntılı gündeminin geliştirilmesine ve ince ayarına, Forumun amaçlarına göre, genel oturumun, çalışma grupların ve panel tartışmalarınında yer alacak olan sorun alanlarının,  konuşmacılarının ve moderatörlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere destek sağlamak;
  • Zaman çizelgesinin izlenmesi de dahil olmak üzere Forum konferans ve gösteri alanları için içerik açısından destek planlamak ve sağlamak;
  • Hedeflerin tam olarak anlaşılmasını sağlamak ve beklentileri en baştan netleştirmek için Yararlanıcı ve TAT ile işbirliği yapmak;
  • Yararlanıcı ve TAT’ın karar ve rehberliğini takiben, Forum öncesinde, sırasında ve sonrasında konuşmacılar, moderatörler ve gösteri alanlarından sorumlu Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri dahil olmak üzere farklı hedef davetli gruplarıyla davet edilmelerini sağlamak, rollerini ve beklenen girdileri ve katılım koşulları netleştirilmesi  için iletişim kurulması ve etkinlik sonrası takip bilgilerini sağlaması;
  • Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimi teşvik etmek ve Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri’nin profillerini ve bakış açılarını sunmak amacıyla, uygulama alanlarından sorumlu Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerine ve Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini temsil eden Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerine özel eğitim sağlamak;
  • TAT ve SNKE İletişimi ile işbirliği içinde, Forum ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) tanıtım alanlarına özgü MEÖ bilgi materyallerinin içeriğinin geliştirilmesinin koordinasyonu;
  • MEB gereklilikleri ve yönergelerine uygun olarak seçilen MEÖ okulları ve SCoE tarafından organize edilen MEÖ gösteri alanlarının hazırlanması ve sunumu konusunda tavsiyelerde bulunmak, koordinasyon sağlamak ve desteklemek;
  • Mesleki Eğitim ve Öğretim uygulama alanları hakkında ziyaretçilerin soruları, yorumları ve tavsiyeleri hakkında veri toplamak ve halkın görüşlerinin değerlendirilmesi ve gelecekteki benzer etkinlikler için çıkarılan dersler hakkında bir rapor hazırlamak;
  • Forum İletişim Uzmanı, sorunsuz ve güvenli etkinlik uygulamasını sağlamak için beklenmedik durum planları oluşturmaktan etkinlik öncesinde veya sırasında ters gidebilecek herhangi bir şeye karşı gerekli her türlü problem çözmede liderlik etmek;
  • Forum içeriği ve organizasyonunun katılımcılar tarafından değerlendirilmesi için değerlendirme anketlerinin hazırlanması ve dağıtılması;
  • Güvenlik kurallarına ve büyük etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin diğer düzenlemelere uyumluluğa özel bir önem verilerek, tüm Forum etkinliklerini ve alanlarını yönetilmesinin desteklenmesi ve koordinasyonu;
  • MEÖ gösteri alanlarının değerlendirilmesine ilişkin raporu içeren olay sonrası raporu hazırlanması