Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin (UYK) Güçlendirilmesi (Konsorsiyum ortağı olarak)

  Proje Hakkında

  Projenin genel amacı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Mesleki Bilgi ve Beceri Test ve Belgelendirme (VOC-TEST) Merkezlerini desteklemek ve değerlendirme, derecelendirme ve sertifikalandırma için uygun bir sistem ile antat kalınmış standartlara dayalı verimli ve sürdürülebilir Ulusal Yeterlilik Sistemini oluşturmaktı.

  Somut Çıktılar ve Sonuçları

  • Ulusal Yeterlilikler Sistemi (NQS) için bir çerçeve oluşturulmuş ve sistemin işleyişi seçilmiş öncelikli sektörlerde işletilmiş ve bu sektörlerde sürdürülmüştür,
  • MYK ve VOC-TEST Merkezlerinin tüm paydaşlara sürdürülebilir ve koordineli bir şekilde hizmet verebilmesi için kurumsal kapasitelerinin artırılması,
  • Hedef kitlenin NQS konusunda farkındalığı artırılarak sisteme sahip çıkmaları sağlandı.

  Proje Özeti

  Fonlayan Kuruluş: Avrupa Birliği
  Müşteri(ler) / Faydalanıcı(lar): Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
  Bütçe: 3.657.268 €
  Süre: 2010-2013