CISOP 2014-2020 Operasyon, Bilgi ve Tanıtım Projesini Desteklemek için Teknik Yardım Projesi – Yürütücü: WeGlobal

  Proje Hakkında

  “CISOP 2014-2020 Operasyonlarını, Bilgilendirme ve Tanıtımını Desteklemek için Teknik Yardım” projesinin genel amaçları: Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmak, yeniliğe açmak ve Türkiye ekonomisi olarak ülke genelinde bölgesel sosyo-ekonomik farklılıkları azaltarak AB-Türkiye ekonomilerinin birleşmesidir. Bu proje, bu amaçları desteklemeye ve proje ve programların tasarlanması, başlatılması, yönetilmesi ve izlenmesi konusundaki uzmanlıklar aracılığıyla bu sürece yardımcı olmayı taahhüt etmiştir.

  Somut Sonuçlar ve Çıktılar

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Program Otoritesinin Operasyonel Programı yönetmeye yönelik idari kapasitesinin daha da güçlendirilmesi;
  • Potansiyel ve nihai yararlanıcıların CISOP 2014-2020 kapsamında mevcut finansman fırsatlarına ilişkin bilgilere erişimini geliştirerek IPA (Katılım Öncesi Araç) II finansmanının verimli bir şekilde anlaşılmasının en üst düzeye çıkarmak;
  • Potansiyel ve nihai yararlanıcıların IPA II fonuna başvurma ve doğru şekilde kullanma kapasitelerinin güçlendirilmesi;
  • Program Otoritesinin 2021-2027 dönemi için IPA programlamasına yaptığı girdilerin desteklenmesi
  • CISOP paydaşlarının ve genel kamuoyunun AB’nin Türkiye’deki rolü hakkında farkındalığını artırmak ve rekabet edebilirliği ve yenilikçiliği destekleyen IPA tarafından finanse edilen eylemlerin görünürlüğünü artırmak

  Ar-Ge ve Yaratıcı Endüstriler Projeleri - Kıdemli Değerlendiricisi olarak üstlenilen sorumluluklar

  • CISOP 2014-2020 operasyonu – IPA II`nın başlatılmasında stratejik proglama, izleme ve değerlendirme bölümlerinin desteklenmesi
  • AR-GE ve Yaratıcı Endüstriler için olan proje tekliflerinin Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı için değerlendirilmesi
  • Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı proje seçim metodolojisinin değerlendirimesi ve gelecekteki programları (IPA III) için proje seçim sürecinin iyileştirilmesi için önerilerin sunulması

  Kıdemli Eğitmen olarak üstlenilen sorumluluklar

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı personelinin Yeni Ürün Geliştirme ve Ar-Ge süreçleri konusunda farkındalıklarının artırılması 
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı için Ar-Ge Okuryazarlığı – Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Yaşam Döngüsü Modülleri konusunda 2 günlük bir eğitim Tasarlanması, Hazırlanması ve Verilmesi. (AR-GE, inovasyon ve teknoloji transferi modülleri de eğitim oturumunda yer almaktadır.)
  • Eğitim raporunun hazırlanması teslim edilmesi ve eğitim oturumlarının değerlendirilmesi

  Project Synopsis

  Fonlayan Kuruluşİ: EuropeAid
  Müşteri(ler) / Faydalanıcı(lar):  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  Bütçe: 6,411,340  €
  Süre: 2019-2022