Geliştirilmiş Stratejik Yönetim Kapasitesi için Teknik Yardım (AB Finansmanlı Proje) – Yürütücü: Nicholas Witsen Vakfı

  Proje Hakkında

  Bu Teknik yardım projesi, etkin ve etkili kamu hizmeti ve kamu fonlarının şeffaf ve sağlam mali yönetimi için merkezi kamu idaresi kurumlarını desteklemeyi amaçlamıştır. Ayrıca, merkezi kamu kurumlarının stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesi (Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu’nun rehberlik kapasitesi ve stratejik planların hazırlanması yükümlülüğü altındaki 180 merkezi kamu kurumunun tamamının planlama ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi) için tasarlanmıştır. 

  Sorumluluklar

  • Proje seminerleri, konferanslar, eğitimler ve Projeyi tanıtmak için web sitesinin güncellenmesi yoluyla Bakanlıklar, Kamu İdareleri ve Üniversitelerin üst düzey yetkilileri ile iletişim  ve ağ kuruldu;
  • Tanıtım malzemelerinin geliştirilmesi, projenin etkinliklerinin tanıtımı amacıyla Kitle İletişimi kuruluşlarıyla iletişime geçilmesi ve proje etkinlikleri için hazırlanmış medya kitlerinin ve basin bültenlerinin dağıtımı gerçekleştirildi;
  • Proje Etkinlikleri öncesinde ve sonrasında sosyal medya ve proje web sitesi için haberlerin hazırlandı;
  • Kalkınma Bakanı ve hükümetin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla 400 kişilik Proje Kapanış Konferansı düzenledi, konferanslar öncesi ve sonrası basın bültenleri ile birlikte olaylar hakkında bir sonuç raporu hazırladı.