Hayat Boyu Öğrenmenin Teşviki için Teknik Yardım (HBÖ) (Konsorsiyum Ortağı olarak)

  Proje Hakkında

  Projenin genel amacı, istihdam fırsatlarını artırmak için bireylerin eğitime erişimini desteklemek için AB uygulamalarıyla uyumlu HBÖ perspektifleri dahilinde kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturmaktı.

  Somut Sonuçlar ve Çıktılar

  18 beklenen sonuç alanı vardı ve aşağıdakiler bunlardan bazılarıdır:

  • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) arasında etkin işbirliği ile HBÖ’nün kolaylaştırılması için yasal yapı düzenlemeleri hazırlanmış,
  • Ulusal HBÖ Strateji Belgesi ve Eylem Planı revize edildi,
  • Genel Ulusal HBÖ sistemi için bir web portalı kuruldu,
  • MEB personeline, paydaşlardan uzmanlara ve sosyal ortaklara en az 50 meslek alanında eğitim verildi,
  • Önceki öğrenmelerin tanınması, stratejiler ve ilgili paydaşlar arasında koordinasyon konusunda ulusal ve il düzeyinde farkındalık oluşturuldu,
  • 43 il için İl HBÖ eylem planları planlandı,
  • HBÖ politikası ve yaklaşımının yerel kapasitesi geliştirildi.

  Proje Özeti

  Fonlaya Kuruluş: Avrupa Komisyonu
  Müşteri(ler) / Faydalanıcı(lar): Milli Eğitim Bakanlığı
  Bütçe: 7.455.340 €
  Süre:  Mayıs 2011 – Eylül 2013