İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programın (EESP SOP) Uygulanması için Teknik Yardım (22/04’ten bugüne)

  Proje hakkında

  Projenin genel amacı, IPA ve gelecekteki AB Yapısal Fonları uygulamaları ile ilgili işlevlerini yerine getirmelerini desteklemek için Operasyonel Yapı (OS)’nin ve potansiyel ve fiili yararlanıcıların kapasitesini geliştirmektir.

  Network Uzmanı olarak Sorumluluklar

  • İletişim koordinasyon uzmanı ve TL nezaretinde hibe projesi faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmaya yönelik süreçlerin desteklenmesi
  • İletişim koordinasyon uzmanı ve TL nezaretinde proje tanıtım bilgilerinin ve gelişmelerle ilgili haberlerin yayınlanması süreçlerine destek verilmesi
  • Hibe projelerinde uygulayan her kurum ve kuruluşta görünürlük çalışmaları için sorumlu ve yetkili kişilerin belirlenmesi ve “başarı öykülerinin toplanmasına” yardımcı olunması
  • Hibe Faydalanıcıları ile de bir ağ kurulacak olan görünürlük işbirliği toplantısına destek sağlanması
  • İletişim koordinasyon uzmanı ve TL’nin gözetiminde, hibe projelerinde iletişim eylem planlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına destek olunması
  • Gerçekleştirilecek etkinliklerin tarih ve detaylarının yer aldığı ortak bir e-takvim oluşturulmasına destek verilmesi ve bu alanda koordinasyonun sağlanması

  İzleme Uzmanı Olarak Sorumluluklar

  • Sözleşmelerin elektronik modüllere veri girişinin sağlanması ve takibi
  • EESP SOP’ye karşılık gelen ölçülebilir proje göstergelerinin spesifikasyonunu desteklemek
  • Faaliyet ve satın alma planlarının hazırlanmasına destek verilmesi
  • Kurslar, çalıştaylar, toplantılar, farkındalık yaratma ve eğitim oturumları gibi proje etkinliklerinde veri girişinin desteklenmesi
  • Faydalanıcılara/yüklenicilere uyarı/risk bildirimi hazırlamak
  • Proje uygulayıcılarının raporlarının ve değişiklik taleplerinin gözden geçirilmesi konusunda CM’lere yardımcı olmak
  • Hibe sözleşmeleri kapsamında ikincil satın alma faaliyetlerinin ön kontrollerinin yerine getirilmesi
  • PROJEMATİK aracılığıyla hibe yararlanıcılarının sorularını yanıtlayarak teknik destek sağlanması
  • Teknik izleme ziyaretleri ve yerinde kontrollerin bulgularını hazırlamak, yürütmek ve raporlamak
  • Girdiler, çıktılar ve sonuçlarla ilgili destekleyici öğeler de dahil olmak üzere, anlatı ve finansal raporların kontrol listeleri aracılığıyla kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve incelenmesi