Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi için Teknik Yardım (Konsorsiyum Ortağı olarak)

  Proje Hakkında

  Projenin genel amacı, daha fazla ve daha iyi iş ve daha fazla sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapasitesini güçlendirerek ve ilgili kamu kurumları ile sosyal ortaklar arasındaki koordinasyonu güçlendirerek kayıtlı istihdamı teşvik etmekti.

  Projenin Sonuçları

  • Kayıtlı istihdamı teşvik etmek için SGK, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kapasitesi iyileştirildi,
  • SGK personelinin gelecekteki eğitimlerini yürütecek bir eğitmen ekibi oluşturuldu,
  • SGK ve ilgili bakanlıklar arasındaki işbirliği ve koordinasyon artırıldı,
  • Bakanlıklar arası işbirliği modelleri belirlendi, geliştirildi ve seçilen alanlarda ve lokasyonlarda test edildi,
  • Kurumlar arası kullanım için yeni bir ortak veri tabanı oluşturuldu,
  • Kayıtlı istihdam ve sosyal güvenliğin önemi konusunda ulusal ve bölgesel düzeyde farkındalık artırıldı,
  • Saha çalışmaları yapıldı ve işgücü piyasası analizi üretildi,
  • Ulusal ve bölgesel düzeyde hibe projelerinin sonuçlarının yaygınlaştırılması,
  • NUTS II Bölgeleri (15 büyüme merkezi ve hinterlandı olmak üzere toplam 43 şehir) projenin hedef bölgeleri olarak belirlendi.

  Proje Özeti

  Fonlayan Kuruluş: Avrupa Birliği (AB)
  Müşteri(ler) / Faydalanıcı(lar): Sosyal Güvenlik Kurumu / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  Bütçe: 2.343.140 €
  Süre: 2010-2012