Devam eden Projeler

Danışmanlık sağladığımız güncel projeler

Pronish şu anda önemli katkılarda bulunarak aktif rol almakta olduğu aşağıda sıralanmış projelerde çalışmaktadır: